ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

“I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.”

Icon

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ДИНКОВА)

Мултимедийни средства, презентации, текстови и видео уроци, упражнения и тестове, учебни материали следващи учебните програми.

Icon

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ДЕЧЕВА)

Мултимедийни средства, презентации, текстови и видео уроци, упражнения и тестове, учебни материали следващи учебните програми.

Icon

ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ ЕЗИК

Материали за подготовка за матури, дейности на учениците, резултати от работата на учениците.

Icon

Сайт на Пушкин

2019, резултат от работата на учениците от 8 клас, автори на сайта Евгени Пейчев и Георги Гърциянов

Icon

Програма Еразъм+

Модел на обърнатата класна стая

Icon

Сайт на СУЕО "А.С.Пушкин"

Информация, новини, съобщения

eLearn - среда за електронно обучение

Това е среда за учениците, които искат да знаят и да могат, искат да успяват. Могат сами да определят кога, къде, какво и колко време ще отделят за определена тема. Проверете знанията си чрез тестовете.

Програма Еразъм+

Текущи проекти за учебната 2019-2020 год.

„Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students motivation and performance“ (2019-2021)

- Иновативни практики суео

„Европейски аспекти на съвременното езиково и иновативно обучение“
2019

- Квалификация на учители суео.

eTwinning

- Училищни проекти суео