5 КЛАС


 

номер

Клас Тема Автор
1. 5  Трансформации на части от изображения. Вмъкване на текст в изображение (изтегли)  
2. 5

СЪЗДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ФАЙЛ. (изтегли)

 
3. 5

Обобщение (изтегли)

 
       

6КЛАС


 

Номер

Клас Тема Автор
1.  6

 Предназначение, структура и основни дейности в електронната таблица.

ВИД НА УРОКА: нови знания (2 УЧЕБНИ ЧАСА) (изтегли)

 
2.      

7КЛАС


 

Номер

Клас Тема Автор
1.  7  1. Тема на урока: Изчисления в електронни таблици функции, формули и начини за адресация.

Вид на урока: за нови знания(2 учебни часа)

2. Тема на урока: Създаване на диаграми.

 

Вид на урока:за нови знания и проверка(2 учебни часа) (изтегли)

 
2.  7  ИЗЧИСЛЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННИТЕ ТАБЛИЦИ, ФУНКЦИИ И ФОРМУЛИ, НАЧИНИ НА АДРЕСАЦИЯ (изтегли)  
3.  7  Интегриране на дейности. ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕКСТ, ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ (изтегли)  
 4.    

8 КЛАС


 

Номер

Клас Тема Автор
1.  8.  Компресиране и предпазване от вируси (изтегли)  
2.      
3.      
     

9 КЛАС


 

Номер

Клас Тема Автор
1. 9  ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ. СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦА. ФУНКЦИИ. (изтегли)  
2.  Изчисления в електронна таблица. Функции и формули, начини на адресация. (Урок за упражнение) (изтегли)  
3. 9  Създаване на рекламна брошура на училището, в което учите. Работа по проект с използване на Microsoft Office Publisher (изтегли)  
4. 

ТЕМА 1: Компютърна графика. Графичен интерфейс. Графични данни и формати.

ТЕМА 2: Компютърна графика. Графични редактори   (изтегли)

10КЛАС


 

Номер

Клас Тема Автор
1. 10  Редактиране на слайдове. Добавяне на ефекти в презентация на Power Point. (изтегли)  
2. 10   Реални типове данни (изтегли)  
3. 10   Циклични алгоритмични конструкции. Урок за упражнение (изтегли)  
     

 

 

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com