ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ОТВОРИ

 Тема на урока

Съдържание на урока 

Упражнения и задачи 

 Други източници

1

Основни технически параметри на елементите на КС

 изтегли файл 

  изтегли файл 

отвори  отвори

български компютри

музей на древните компютри

2

Средства и методи за защита на информация.

Използване на антивирусни програми

 изтегли файл 

 НЛКВ-БАН

 игра

3

Компютърна система и защита на данните

 

видео 1

видео 2

SSD

4

Въвеждане  на текст, съдържащ специални знаци и символи.

 изтегли файл 

изтегли файл 

 

5

 Създаване на таблица

  изтегли файл

опции за създаване

задачи

 автор: М.Огнева

6

 Редактиране на таблици

  изтегли файл 

вмъкване на таблица

 автор: М.Огнева

7

Форматиране на таблица

 

 

 

8

Работа в таблица

 

 

 

9

Вмъкване на нетекстови обекти

   изтегли файл 

   изтегли файл 

 

 

Създаване на сложни текстови документи. Обмен на данни между текстови документи

 

   изтегли файл 

 

10

Компютърна текстообработка

 

 отвори

 

11

Създаване и форматиране на електронна таблица

 изтегли файл 

 

 автор: М.Огнева

12

Основни операции с клетки и области в електронна таблица

изтегли файл 

изтегли файл 

 автор: М.Огнева

13

Сортиране на редовете и търсене в таблица 

изтегли файл 

изтегли файл 

 

14

Основни операции с клетки, сортиране и търсене на данни в ЕТ.

 

 изтегли файл 

 

 

Условни пресмятания. Функцията IF 

изтегли файл 

изтегли файл  

 

 

Съставни логически изрази. Отпечатване на ЕТ 

 изтегли файл 

изтегли файл 

 

15

Създаване и оформяне на диаграма

изтегли файл 

изтегли файл  

 

16

Отпечатване на таблица

 

 

 

17

Създаване и оформяне на диаграма. Отпечатване на таблица

 

 

 

18

Работа с електронни таблици

 

 

 

19

Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация

 

 

 

 

20

Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация

 

 

 

21

Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти

 

    изтегли файл 

video

mp3

22

Вмъкване на обекти в презентация

   изтегли файл 

   изтегли файл 

 video

23

Вмъкване на обекти в презентация

 

   изтегли файл 

 

24

Представяне на презентация пред публика

 

 отвори

 

25

Компютърна презентация

 

 

 

26

Компютърна презентация

 

 

 

27

Основни правила, фази и дейности при разработване на проект

изтегли файл 

помощен файл 

помощен файл

помощен файл

 

 

 Проектиране на електронна таблица 

изтегли файл 

 

 

28

Използване на източници на информация за реализиране на проект

 

 за печат  

 

28

Работа по проект 

 

 срок...

 

29

Защита на проект

 

 срок...

 

30

Социални мрежи и защита на личната неприкосновеност

 

 

 

31

Социални мрежи и защита на личната неприкосновеност

 

 

 

32

Какво научихте в 7. клас

 

 

 

33

Проверка на знанията и уменията по информационни технологии. Изходно ниво

 

 

 

34

Изходно ниво