№

 Тема на урока

Съдържание на урока (docx -формат) 

 Упражнения и задачи (docx -формат)

 Други източници

1

Информация.

Основни единици за измерване на информация

 

 

 

2

Операционна система

 Операционни системи

отвори 
(файл)

отвори

3

Файлова структура на организация на данните

 Файлова система – размер и формат на файловете

 Упражнение

 

4

Носители на информация

 

 

 

5

Операционна система и носители на информация

 

 

 

6

Въвеждане и редактиране на текст на български и на чужд език

 

 

 

7

Вмъкване и форматиране на графични изображения

 

 

 

8

Търсене и замяна на текст. Получаване на помощ

 

 

 

9

Форматиране на страница.

Отпечатване на текстов документ

 

 

 

10

Компютърна текстообработка

 

 

 

11

Компютърна текстообработка

 

 

 

12

Електронни таблици

 

 

 

13

Използване на формули и функции

 

 

 

14

Форматиране на клетките и данните в тях

 

 

 

15

Обработка на таблични данни

 

 

 

16

Обработка на таблични данни

 

 

 

17

Операционна система и носители на информация. Компютърна текстообработка. Обработка на таблични данни

 

 

 

18

Проверка на знанията и уменията по компютърни системи, текстообработка и таблични данни

 

 

 

19

Сканиране на изображение. Цифрова фотография

 

 

 

20

Обработка на изображение

 

 

 

21

Графични изображения

 

 

 

22

Създаване на компютърна презентация

 

 

 

23

Вмъкване и форматиране на обекти

 

 

 

24

Създаване на компютърна презентация.

Работа по проект

 

 

 

25

Използване на анимационни ефекти

 

 

 

26

Компютърна презентация

 

 

 

27

Интернет. Основни начини за достъп до интернет

 

 

 

29

Комуникация в реално време

 

 

 

30

Комуникация в интернет. Упражнение.

 

 

 

31

Интегриране на дейности. Авторски права в интернет

 

 

 

32

Работа по проекти