I. Компютърни мрежи и услуги

II.Компютърни системи

III.Приложни програми

IV.Създаване и публикуване на информация в Интернет

V.Работа по проект

 

Тема на урока Съдържание на урока  Упражнения и задачи  Други източници
I

1.Информационни технологии за социално общуване 

2.Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение 

3.ИТ за социално общуване и споделена съвместна работа

4.Ефективно търсене на информация

5.Ефективно търсенеи среди за електронно обучение. Тест

изтегли файл

изтегли файл

изтегли файл

.....

.....

блог

 

Упражнение

 вх.ниво
II

6.История на съвременните КС.

7.Съвременните компютри - компоненти

упражнение

изтегли файл

изтегли файл 

изтегли файл

 

8. Предназначение и основни функции на ОС.

9.Принципи на действие на съвременните мобилни устройства

изтегли файл

...

  отвори
10. Управление на входно-изходните устройства. изтегли файл    
11. КС - обобщение. Работа с файловата система. Тест   отвори  
III

12.Инсталиране и деинсталиране на програми.

13.Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми. Упражнение

 

изтегли файл

 изтегли файл 

 

 

изтегли файл

14.Архивиране и компресиране на данни. изтегли файл  изтегли файл отвори
IV 15.Специализирани софтуерни средства създаване на  уеб сайт със статично съдържание. изтегли файл  изтегли файл

 Сайт за упражнение за редене на HTML код

16.Проектиране на интернет сайтове. изтегли файл   изтегли файл

 Сайт с лекции, упражнения и материали

17.Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на интернет страници.

    - 18. работа със съдържанието на сайт, работа с текст

    - 19. разполагане на елементите по страницата

    - 20. навигация

    - 21. изображения

    - 22. хипервръзки

 

  изтегли файл

 изтегли файл 

 

списъци, изображения

 изтегли файл

  изтегли файл

 

списъци, изображения

 Упражнения

23. Публикуване в Интернет.    

 Упражнения

V

24. Основни етапи при разработване и изпълнение на групов проект. Разработване на уеб сайт в екип.- 6ч.

25. Защита на проекта- 2ч.

изтегли файл  

  изтегли файл

 

 помощен файл 

помощен файл

помощен файл

  изтегли файл

 

изтегли файл

представяне

  Упражнения

Тестове, Видео уроци

   Обобщение. Изходно ниво.