Тема на урока Съдържание на урока  Упражнения и задачи  Други източници
1  Информация. Информационни дейности и процеси. изтегли файл  изтегли файл  създай анкета
 Данни и кодиране. Единици за измерване на информацията.  изтегли файл  изтегли файл   
 Модели и моделиране.   изтегли файл     
 Математически основи на компютрите. Бройни системи   изтегли файл  изтегли файл   отвори
5  Алгоритми изтегли файл

изтегли файл

изтегли файл

 Свойства на алгоритмите 

 

 Информационни технологии 

I.Компютърни системи

II.Компютърни мрежи и услуги

III.Приложни програми

IV.Работа по проект

 

 

 I

1.Суперкомпютри. Grid и Cloud технологии

  изтегли файл 

 изтегли файл, видео

отвори, отвори, отвори

2.Системи за глобално позициониране.

   изтегли файл  

 изтегли файл  

видео, тест

II

 

3.Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги

1.локални, глобални мрежи, интернет

2.услуги в интернет

 

 

 

4.Основни комуникационни устройства и съобщителни среди

 1.изтегли файл 

2. видове топологии

 game 1game 2  

5.Свързване и конфигуриране на малка мрежа.

Достъп до ресурсите на локалната мрежа.

Използване на мрежови принтер. Протоколи и услуги.

 изтегли файл

Упражнение(13.11) 

 отвори

Обмен на файлове

отвори

TED-ED

Споделяне на ресурси ...

(още по темата)

6.Защита на информацията в мрежова среда

 

защита на лични данни

упражнение

задачи

 

отвори

7.Информация и услуги за гражданите в интернет

 изтегли файл      

8.Електронна търговия.

9.Обобщение. ТЕСТ

упражнение

 видеоурок

 

още по темата

III.

 

 

 

10.Работна среда на текстообработваща система. Преговор с допълнение.

   изтегли файл 

изтегли файл   

изтегли файл 

изтегли файл

изтегли файл

 

 

11.Шаблони и теми за текстови документи

 

  изтегли файл 

 cv, отвори, отвори

12.Циркулярни документи

 изтегли файл  

 

отвори

13.Съставяне на сложни циркулярни документи

  

 изтегли файл 

отвори

14.Публикуване чрез Microsoft Office Publisher. 

Създаване на рекламни брошури.

Работа по проект с използване на Microsoft Office Publisher

 изтегли файл  

 изтегли файл

отвори, отвори 

15.Създаване и форматиране на електронни таблици.

Филтриране на данни в електронни таблици.

 изтегли файл  

 упражнение

видео-зад1.         видео-зад.6

видео-зад2          видео-зад.7

видео-зад3          видео-зад.8

видео-зад.4        видео-зад.9

видео-зад.5     зад.10-функции

16.Валидиране на данни

 

 изтегли файл  

 

17.Обобщаващи (Pivot) таблици

 

 изтегли файл  

задача

 

18.Условно сумиране на данни

 

изтегли файл  

 

IV

19.Създаване на видео документ. Създаване на аудио документ

20.Разработване на проект в екип за решаване на конкретен проблем.

21.Екипна разработка на проект - 6ч.

22. Защита на проекта- 2ч.

23. Изходно ниво

ръководство (Free)

задача

отвори