Електронен учебник ОТВОРИ

 
Файлове за упражненията  са в същия сайт 
 

 

Тема на урока

Съдържание на урока (docx -формат)

Упражнения и задачи (docx -формат)

Други източници/игри

1

Въведение в информационните технологии и компютърните системи. Диалог на потребителите с компютърни приложения

преговор

задача Scratch 1

задача 2

задача 3

 

 

 Кръстословица

Въведение в ИТ2

Задачи за групиране

Решетка с думи

2

Диалог на потребителите с компютърни приложения (упражнение)

  изтегли файл  

 

 

3

Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация

 

отвори

Съвпадащи двойки

 тест за самопроверка

4

Организация на данните

 

 

бесеница

липсващи думи

съвпадащи двойки

5

Използване на интернет в ежедневието.

Правила за безопасна работа в интернет

 

Интернет браузъри

Правила за безопасна работа в интернет

 

6

Електронна поща

 

 

 

7

Изпращане и получаване на електронно писмо.

Прикачени файлове

 

 

 

8

Търсене на информация по зададена тема

 

 

 

9

Интернет (упражнение)

 

 

 

10

Работа със звукова и видео информация

 

 

 

11

Зареждане, обработване и запазване на графично изображение

 

 

 

12

Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично изображение

 

 

 

13

Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка

 

 

 

14

Вмъкване на текст в графично изображение

 

 

 

15

Преобразуване на графично изображение и на части от него.

Отпечатване на графично изображение

 

 

 

16

Създаване и обработка

на графично изображение (упражнение)

 

 

 

17

Компютърна система. Интернет. Звук и видео информация.

Обработка на графични изображения. Какво научихте дотук?

 

 

 

18

Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове.

Зареждане и съхраняване на текстов документ.

Редактиране на текст

 

 

 

19

 Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац

 

 

 

20

Въвеждане и редактиране на текстов документ - упражнение

игра

упражнение

файл1     файл 2     файл 3

21

Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац  

 

задачи за работа

файл 1    video

файл 2     video

файл 3

22

Електронни таблици – предназначение, основни елементи, експериментиране с данни

 

 

 

26

Диаграми

 

 

 

27

Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране на готова презентация

 

 

 

28

Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображение

 

 

 

29

Компютърна презентация (упражнение)

 

 

 

30

Компютърна презентация (упражнение)

 

 

 

31

Годишно обобщение

 

 

 

32

Какво научихте дотук?