Icon1 Icon2 Icon3 Icon4

Sample Data-Articles

It's boring to read, it's easy to watch!

НВО за 10 клас


 връзки:

Модел на НВО 2020/mon.bg I Дигитални компетентности I 


 Задачи от минали години

ГОДИНА ТЕСТ ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ПОМОЩЕН ФАЙЛ
2019 тестови въпроси  задача  задача2 файл
2018   test2018.pdf задача  файл към нея резултат
2017  test_2017.docx  zad1_2017.pdf, файл към нея  задача 2   файл към нея  /// как изглежда доклада
2016  test_2016  zadacha_2016  climate_2016.xls
2015  test_2015  tochki_2015.xls  примерна задача

 


 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ЗАДАЧИ (Excel, Word, PowerPoint, циркулярни писма):

задачи (отвори) видео(тема15)  тестове

 ЦИРКУЛЯРНИ ПИСМА

текстов документ, таблица Excel, база данни Access

 

9 клас 

Dia (изтегли)

SketchUpMake  (изтегли)

VirtualDub  (изтегли)

  Имало едно време момиченце, наречено Информация, чието име от латински буквално означавало познание. Когато било на пет годинки, баща му го развел из неговата специална работа - зона 51. Информация случайно се загубила в тайната станция. Докато се лутала изплашена, открила заловено извънземно. В замяна на свободата му то и дарило силата на знанието, с която да образова „тъпият човешки свят”.

  След това си преживяване тя никога повече не била изгубена - знаела повече от връсниците си, от по-възрастните и дори от учените. По време на подрастването си тя информирала постоянно обществото за неща, случващи се другаде по същото време, разказвала истории за миналото, предсказвала и бъдещето, помагала на близките си да си спомнят неща, които отдавна са забравили или просто споменавала факти нужни на някого.

  Информация ставала все по-известна с нарастването на възрастта си. Търсили я както познати, така и непознати хора от цял свят. Някои просто искали да се запознаят с прочутото с невероятните си качества момиче, други имали истинска нужда от нея. Но тя, както явно никой не съзнавал, била просто моммиче. За нея било в изключителна трудност да помага на толкова много желаещи, дори и от добро сърце.

 Същевременно с нейната полезност се появили обаче и други носители на познанието, но те се различавали по нещо от нашата Информация. Много често имали недостатъци, които ги разобличавали. Обикновено хората наричали тези измамници клюкарки. На историите, които предоставяли на обществото, им липсвали: достоверност, значимост, пълнота, съдържателност, актуалност и достъпност. Единствено истинската Информация притежавала всичките. Всеки, който нямал дори и едно от тези качества, бивал изтъкнат като лъжец или фалшиво копие на реалното.

 Информация била различна според начина, по който човекът е получил дадените знания, според това, което е търсил и според същността му.

           Веднъж мъж на име Херман Айнщайн търсил помощ за детето си, поради конфликтите с учителката му, че синът му не ставал за нищо и нямал да успее в живота си. Огoрченият човек имал спешна нужда от Информация. След дългите му премеждия да стигне до момичето, Херман събрал и преработил всичките знания, получени от нея. Когато бил напълно сигурен в изследването си за успех, той предал всичко на сина си. Години по-късно Алберт Айнщайн станал велик учен познат на цял свят и за поколения напред, и опровергал всички  очаквания. Тогава, точно тогава, извънземните се завърнали, за да отведат Информация от Земята. Тя станала прекалено голям дар и се превърнала в заплаха за самите тях.

Десислава 8в сайт (Free website builder)

Антония 8б сайт  (Free website builder)

Алекс 8б  http://driiiift.free.bg/ (HTML)

Бруна 8д сайт (блог)

Алекс 8а сайт  (блог)

и много други ... :) Това са само някои от сайтове. Ако има желаещи ще публикувам още!

 

Работа с видео и звук

         Един обикновен ден (отвори) Денислав 9б клас

         Центарален процесор (отвори) Валентин 9г клас

Брошури, диплени и флаери 

          химия

          физика

          рекламен флаер

 

№ по ред Тема на урока Съдържание на урока (docx -формат)

Упражнения и задачи (docx -формат)

Други източници
1 HTML изтегли файл 

изтегли файл

Сайт за упражнение за редене на HTML код
2 Развитие на технологиите. HTML5 изтегли файл 

изтегли файл

Сайт с лекции, упражнения и материали
3
Хипервръзки. Използване на цветове.
изтегли файл 

изтегли файл

Упражнения
4
Изображения. Списъци.
изтегли файл 

изтегли файл

Упражнения
5
Заглавия и форматиране.
изтегли файл 

изтегли файл

Упражнения
6
Таблици.
изтегли файл 

изтегли файл

Упражнения
7
Тенденции в развието на Интернет технологиите.
    Тестове, Видео уроци
8
Форми за въвежданe на данни.
изтегли файл    Практикум по Web дизайн
9
Вмъване на мултимедия.
изтегли файл 

изтегли файл

Сайт на автор на учебници(с видео уроци)
10
Въведение в CSS
изтегли файл 

изтегли файл

text pic1 pic2

Сайт на автор на учебници(с видео уроци), w3schools

11
Управление на шрифта и абзаците
изтегли файл 

изтегли файл

Всички теми
12
Контейнери
изтегли файл 

изтегли файл

w3schools
13
Java Script
изтегли файл    JavaScript
14
Java Script
изтегли файл  изтегли файл w3schools
15 Проект Ученическо портфолио Срок:  

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ОТВОРИ

 Тема на урока

Съдържание на урока 

Упражнения и задачи 

 Други източници

1

Основни технически параметри на елементите на КС

 изтегли файл 

  изтегли файл 

отвори  отвори

български компютри

музей на древните компютри

2

Средства и методи за защита на информация.

Използване на антивирусни програми

 изтегли файл 

 НЛКВ-БАН

 игра

3

Компютърна система и защита на данните

 

видео 1

видео 2

SSD

4

Въвеждане  на текст, съдържащ специални знаци и символи.

 изтегли файл 

изтегли файл 

 

5

 Създаване на таблица

  изтегли файл

опции за създаване

задачи

 автор: М.Огнева

6

 Редактиране на таблици

  изтегли файл 

вмъкване на таблица

 автор: М.Огнева

7

Форматиране на таблица

 

 

 

8

Работа в таблица

 

 

 

9

Вмъкване на нетекстови обекти

   изтегли файл 

   изтегли файл 

 

 

Създаване на сложни текстови документи. Обмен на данни между текстови документи

 

   изтегли файл 

 

10

Компютърна текстообработка

 

 отвори

 

11

Създаване и форматиране на електронна таблица

 изтегли файл 

 

 автор: М.Огнева

12

Основни операции с клетки и области в електронна таблица

изтегли файл 

изтегли файл 

 автор: М.Огнева

13

Сортиране на редовете и търсене в таблица 

изтегли файл 

изтегли файл 

 

14

Основни операции с клетки, сортиране и търсене на данни в ЕТ.

 

 изтегли файл 

 

 

Условни пресмятания. Функцията IF 

изтегли файл 

изтегли файл  

 

 

Съставни логически изрази. Отпечатване на ЕТ 

 изтегли файл 

изтегли файл 

 

15

Създаване и оформяне на диаграма

изтегли файл 

изтегли файл  

 

16

Отпечатване на таблица

 

 

 

17

Създаване и оформяне на диаграма. Отпечатване на таблица

 

 

 

18

Работа с електронни таблици

 

 

 

19

Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация

 

 

 

 

20

Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация

 

 

 

21

Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти

 

    изтегли файл 

video

mp3

22

Вмъкване на обекти в презентация

   изтегли файл 

   изтегли файл 

 video

23

Вмъкване на обекти в презентация

 

   изтегли файл 

 

24

Представяне на презентация пред публика

 

 отвори

 

25

Компютърна презентация

 

 

 

26

Компютърна презентация

 

 

 

27

Основни правила, фази и дейности при разработване на проект

изтегли файл 

помощен файл 

помощен файл

помощен файл

 

 

 Проектиране на електронна таблица 

изтегли файл 

 

 

28

Използване на източници на информация за реализиране на проект

 

 за печат  

 

28

Работа по проект 

 

 срок...

 

29

Защита на проект

 

 срок...

 

30

Социални мрежи и защита на личната неприкосновеност

 

 

 

31

Социални мрежи и защита на личната неприкосновеност

 

 

 

32

Какво научихте в 7. клас

 

 

 

33

Проверка на знанията и уменията по информационни технологии. Изходно ниво

 

 

 

34

Изходно ниво

 

 

 

Подкатегории

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com